Jesteś na: Strona główna / O Muzeum / Wybrane dane statystyczne / Frekwencja w roku 2013

Frekwencja w roku 2013

Dane z roku 2013 - Frekwencja całkowita
  Wystawy stałe Wystawy czasowe Koncerty Imprezy, Wynajem RAZEM
I 852 0 177 105 1.134
II 4.035 71 115 60 4.281
III 3.497 60 460 85 4.102
IV 7.197 96 320 185 7.798
V 24.816 510 555 400 26.281
VI 18.658 1.692 746 2.645 23.741
VII 19.733 2.760 0 0 22.493
VIII 24.830 3.937 147 200 29.114
IX 13.760 1.863 441 295 16.359
X 16.445 6.224 690 170 23.529
XI 5.606 4.215 300 70 10.191
XII 192 133 2.119 0 2.444
RAZEM 139.621 12.131 6.070 4.215 171.467

 

Analiza wybranych danych
  Zwiedzający indywidualnie Zwiedzający grupowo
I 934 200
II 3.594 687
III 3.109 993
IV 5.508 2.290
V 20.505 5.776
VI 15.653 8.088
VII 20.200 2.293
VIII 26.792 2.322
IX 11.821 4.538
X 16.749 6.780
XI 8.911 1.280
XII 2.364 80
RAZEM 136.140 35.327