Jesteś na: Strona główna / O Muzeum / Wybrane dane statystyczne / Frekwencja w roku 2012

Frekwencja w roku 2012

Dane z roku 2012 - Frekwencja całkowita
  Wystawy stałe Wystawy czasowe Koncerty Imprezy, Wynajem RAZEM
I 1.298 0 782 0 2.080
II 3.170 0 620 240 4.030
III 4.523 8 660 0 5.191
IV 10.566 367 750 75 11.758
V 28.878 634 785 340 30.637
VI 19.447 7.651 635 1.225 28.958
VII 22.027 1.956 0 70 24.053
VIII 26.527 770 175 100 27.572
IX 14.828 405 670 540 16.433
X 13.422 223 984 105 14.734
XI 4.606 117 665 335 5.723
XII 2 0 2.227 0 2.229
RAZEM 149.294 12.131 8.953 3.030 173.408
Analiza wybranych danych
  Zwiedzający indywidualnie Zwiedzający grupowo
I 1.812 268
II 3.301 729
III 4.393 798
IV 9.139 2.619
V 23.193 7.444
VI 20.322 8.636
VII 21.645 2.408
VIII 25.654 1.918
IX 12.652 3.791
X 8.871 5.863
XI 4.512 1.211
XII 2.227 2
RAZEM 137.721 35.687