Jesteś na: Strona główna / O Muzeum / Wybrane dane statystyczne / Frekwencja w roku 2011

Frekwencja w roku 2011

Dane z roku 2011
  Wystawy
stałe

Wystawy czasowe
Koncerty Imprezy, Wynajem RAZEM
I 1.847 86 493 0 2.426
II 3.878 315 205 200 4.598
III 5.090 351 522 145 6.108
IV 9.603 475 762 127 10.967
V 25.261 1.111 400 670 27.442
VI 20.386 4.169 0 5.530 30.085
VII 24.435 2.582 120 75 27.212
VIII 26.703 2.509 0 240 29.452
IX 15.904 2.283 661 400 19.248
X 14.854 1.044 976 0 16.874
XI 6.186 557 645 0 7.388
XII 31 14 2.893 0 2.938
  154.178 15.496 7.677 7.387 184.738
Analiza wybranych danych 2011 r.
  Zwiedzający
indywidualnie
Zwiedzający grupowo
I 2.162 264
II 3.762 836
III 4.769 1.339
IV 8.288 2.679
V 19.254 8.188
VI 21.462 8.623
VII 24.489 2.723
VIII 26.928 2.524
IX 15.032 4.216
X 10.381 6.493
XI 5.730 1.658
XII 2.924 14
RAZEM 145.181 39.557
Frekwencja obcokrajowców 2011 r.
Australia 9
Austria 10
Białoruś 24
Belgia 58
Brazylia 5
Bułgaria 3
Chiny 12
Chorwacja 3
Czechy 517
Estonia 4
Filipiny 3
Finlandia 4
Francja 459
Grecja 10
Hiszpania 69
Holandia 18
Indie 9
Islandia 10
Japonia 12
Kanada 35
Litwa 86
Łotwa 12
Niemcy 618
Nigeria 2
Norwegia 3
Portugalia 7
Rosja 106
Rumunia 47
Serbia 40
Słowacja 130
Słowenia 5
Szwajcaria 1
Szwecja 2
Turcja 67
Ukraina 31
USA 92
Węgry 443
Wielka Brytania 213
Włochy 160
RAZEM 3339