Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Wernisaż wystawy czasowej

W piątek, 16 września 2016 r., w podziemiach Muzeum Zamkowego w Pszczynie odbyło się uroczyste otwarcie nowej wystawy czasowej pt. „Memento Mori. Pochówki Panów Pszczyńskich”. Przybyłych gości powitał Dyrektor Muzeum Maciej Kluss, następnie Ksiądz kanonik Krystian Janko, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych i Matki Boskiej Różańcowej w Pszczynie przybliżył zebranym okoliczności pozyskania przez Muzeum w długoterminowy depozyt ośmiu sarkofagów. W dalszej części, kilka słów na temat historii zbiorów wygłosił Jan Gałaszek, kurator wystawy, a także Sławomir Kulpa, Dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, jeden z członków zespołu badawczo – konserwatorskiego prowadzącego badania w Krypcie Promnitzów znajdującej się w kaplicy kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie.

Wernisaż uświetnił występ Pszczyńskiego Zespołu Kameralnego „Con Fuoco” pod dyrekcją Katarzyny Machnik. Chór wykonał pieśni żałobne śpiewane podczas pogrzebu hrabiego Bolko von Hochberga, 25 czerwca 1936 r.

Wystawa zbudowana jest z dwóch części. Pierwsza z nich prezentuje materiały dotyczące pochówków wszystkich panów Pszczyny. Są to m.in.: fotografie z pogrzebów i informacje prasowe, zarządzenia dotyczące sposobu żałoby, opisy pogrzebów oficjalne i prywatne (np. relacja księżnej Daisy von Pless z pogrzebu księcia Hansa Heinricha XI von Hochberga), także projekty, opisy i fotografie miejsc pochówków, zarówno dawne, jak i współczesne.
Drugą część wystawy stanowią obiekty z tzw. Krypty Promnitzów kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie. Zaprezentowanych jest tu osiem dekoracyjnych sarkofagów panów pszczyńskich z rodu Promnitzów, które w ostatnich latach poddano skomplikowanym pracom konserwatorskim i restauratorskim.

Wernisaż wystay "Memento Mori."Pochówki Panów Pszczyńskich

20
wszystkie aktualności